Disclaimer

Wij van Formule1gokken.nl hebben deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.

Formule1gokken.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website van Formule1gokken.nl (teksten, afbeeldingen, foto’s en andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. Formule1gokken.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.

“Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt,
Bij vragen en of opmerkingen raden we aan de klantenservice van de betreffende goksite te benaderen. Uiteraard horen we het wel graag als je bent benadeeld door één van de vermelde gok sites. Bij klachten over een goksite zullen wij namelijk zsm ons overzicht aanpassen.”

“Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld”.

“Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site”.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Formule1gokken.nl is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.